Probiotics trong điều trị tiêu chảy nhiễm trùng cấp nd

Probiotics for treating acute infectious diarrhoea.

Cochrane Database Syst Rev. 2010 Nov 10;(11):CD003048.

Allen SJMartinez EGGregorio GVDans LF.

Source:SchoolofMedicine,SwanseaUniversity, Room 314, TheGroveBuilding,SingletonPark,Swansea, West Glamorgan,UK, SA2 8PP.

ĐẶT VẤN ĐỀ: Sử dụng probiotics là can thiệp an toàn trong tiêu chảy nhiễm trùng cấp để giảm thời gian và mức độ nặng của bệnh.

MỤC TIÊU: Đánh giá hiệu quả của probiotics trong bệnh tiêu chảy nhiễm trùng cấp (TCNTC) hoặc các bệnh được coi như TCNTC.

CHIẾN LƯỢC TÌM KIẾM: Chúng tôi tìm kiếm các thử nghiệm đăng ký trên Cochrane thuộc nhóm Bệnh truyền nhiễm (6/2010), các thử nghiệm đối chứng trên thư viện Cochrane (Số 2, 2010), MEDLINE (1966-7/2010), EMBASE (1988 – 7/2010), và phần tài liệu tham khảo từ các nghiên cứu và tổng quan. Chúng tôi cũng liên lạc với tổ chức, cá nhân làm việc trong lĩnh vực này, và các công ty dược phẩm sản xuất probiotic.

TIÊU CHUẨN CHỌN: Các thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên và bán thực nghiệm so sánh giữa nhóm có và không có dùng probiotics ở BN bị tiêu chảy cấp do vi trùng hoặc được coi như là nhiễm trùng.

THU THẬP VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU: Hai nhà nghiên cứu độc lập đánh giá chất lượng về phương pháp luận của các nghiên cứu và lấy dữ liệu. Kết cục chính là thời gian tiêu chảy trung bình, số lần tiêu chảy từ ngày 2-4 của bệnh sau can thiệp. Mô hình ảnh hưởng biến thiên được sử dụng để phân tích tổng hợp.

KẾT QUẢ: Sáu mươi ba nghiên cứu đáp ứng được tiêu chuẩn chọn lựa với tổng số 8.014 người tham gia. Trong số này, 56 nghiên cứu tiêu chảy ở nhũ nhi và trẻ nhỏ. Các thử nghiệm có nguy cơ sai lệch vì định nghĩa tiêu chảy cấp có thể khác nhau. Ngòai ra còn thực hiện ở các nơi khác nhau, mầm bệnh gây tiêu chảy, liều lượng probiotics và đặc điểm người tham gia cũng khác nhau. Probiotics không gây tác dụng bất lợi nào. Probiotics làm giảm thời gian tiêu chảy, mặc dù mức ảnh hưởng khác nhau giữa các thử nghiệm. Nói chung thời gian tiêu chảy giảm trung bình là 24,76 giờ, khoảng tin cậy 95% 15,9-33,6 giờ; n = 4555, thử nghiệm = 35). Giảm số ca bị tiêu chảy (≥ 4 ngày) với tỉ số nguy cơ là 0,41 (KTC 95%: 0,32-0,53); n = 2853, thử nghiệm = 29) và giảm số lần đi tiêu chảy vào ngày 2 của bịnh với khác biệt trung bình là 0,80 (KTC 95%: 0,45-1,14; n = 2751, thử nghiệm = 20). Sự khác biệt về mức ảnh hưởng khác nhau giữa các nghiên cứu không giải thích được vì chất lượng các nghiên cứu, loại chủng của probiotics, có kết hợp nhiều chủng, dùng các sinh vật sống, liều lượng của các sinh vật, nguyên nhân và độ nặng của bệnh tiêu chảy, hoặc khác nơi nghiên cứu (ở các nước đã phát triển hoặc đang phát triển)

KẾT LUẬN: Được sử dụng cùng với liệu pháp bù nước, probiotics an toàn và có tác dụng rõ ràng có lợi trong việc rút ngắn thời gian và giảm số lần tiêu chảy trong tiêu chảy nhiễm trùng cấp. Tuy nhiên cần có nhiều nghiên cứu để hướng dẫn việc sử dụng các phác đồ probiotic khác nhau ở những nhóm bệnh chuyên biệt.

Người dịch: BS Rạng, bvag.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)