Probiotics trong điều trị tiêu chảy kéo dài ở trẻ em

Probiotics for treating persistent diarrhoea in children.

Cochrane Database Syst Rev. 2010 Nov 10;(11):CD007401. 

Bernaola Aponte GBada Mancilla CACarreazo Pariasca NYRojas Galarza RA.  

SuárezAngamosHospital,Angamos Este Avenue261, Miraflores,Lima,Peru, 18.

ĐẶT VẤN ĐỀ: Với một số nghiên cứu Tiêu chảy kéo dài (tiêu chảy kéo dài hơn 14 ngày) chiếm 1/3 các ca tử vong do tiêu chảy ở các nước đang phát triển. Probiotics có thể giúp điều trị bệnh Tiêu chảy kéo dài (TCKD).

MỤC TIÊU: Đánh giá probiotics trong điều trị tiêu chảy kéo dài ở trẻ em.

CHIẾN LƯỢC TÌM KIẾM: Trong tháng 8 năm 2010, chúng tôi tìm trong nhóm bệnh truyền nhiễm được đăng trên Cochrane, CENTRAL, MEDLINE, EMBASE và LILACS. Chúng tôi cũng liên lạc các tác giả và các tổ chức nghiên cứu thuộc lĩnh vực này, và tìm trong mục các tài liệu tham khảo.

TIÊU CHÍ LỰA CHỌN: Các thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên so sánh probiotics với giả dược hoặc không dùng probiotics ở trẻ em bị TCKD.

THU THẬP VÀ PHÂN TÍCH: Hai nhà nghiên cứu tổng quan đánh giá các thử nghiệm được chọn và các nguy cơ sai lệch, trích xuất và phân tích dữ liệu. Thảo luận giữa 2 nhà nghiên cứu nếu có sự khác biệt. Sử dụng mô hình ảnh hưởng bất biến để phân tích thống kê và mô tả kết quả  bằng trị khác biệt trung bình (mean difference) cho kết cục là biến số liên tục với khoảng tin cậy (KTC) 95%.

KẾT QUẢ CHÍNH: Có 4 thử nghiệm được tổng hợp gồm 464 người tham gia; có 1 thử nghiệm có nguy cơ sai lệch thấp. Phân tích tổng hợp cho thấy probiotics giảm thời gian tiêu chảy kéo dài (khác biệt trung bình là 4,02 ngày, KTC 95%: 4,61-3,43 ngày, n = 324, 2 thử nghiệm).  Số lần tiêu chảy giảm khi dùng probiotics ghi nhận trong 2 thử nghiệm. Một thử nghiệm khác nhận thấy ngày nằm viện giảm có ý nghĩa, tuy nhiên cỡ mẫu nghiên cứu nhỏ. Không có tác dụng bất lợi do probiotics được ghi nhận.

KẾT LUẬN CỦA TÁC GIẢ: Bằng chứng hiệu quả của probiotics trong điều trị tiêu chảy kéo dài ở trẻ em còn giới hạn.

Người dịch: BS Rạng, bvag.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)