Plasminogen hoạt hóa mô tái tổ hợp cho thiếu máu não cấp: một cập nhật tổng quan hệ thống và phân tích tổng hợp.

Recombinant tissue plasminogen activator for acute ischaemic stroke: an

updated systematic review and meta-analysis.

The Lancet, Volume 379, Issue 9834, Pages 2364 – 2372, 23 June 2012

doi:10.1016/S0140-6736(12)60738- 7

TÓM TẮT

Plasminogen hoạt hóa mô tái tổ hợp (rtPA, alteplase) cải thiện kết cục chức

năng ở bệnh nhân điều trị ngay sau đột quị thiếu máu não ở những nghiên cứu

ngẫu nhiên, nhưng rt-PA cho phép sử dung hạn chế và sử dụng rất đa dạng.

Nghiên cứu IST-3 cung cấp thêm những dữ liệu mới đáng kể. Do đó chúng tôi

đánh giá tất cả bằng chứng từ những nghiên cứu ngẫu nhiên về rt-PA ở những

bệnh nhân đột quị thiếu máu não cấp trong một xem xét hệ thống và phân tích

tổng hợp.

PHƯƠNG PHÁP:

Chúng tôi tìm những nghiên cứu ngẫu nhiên rt-PA tĩnh mạch so với điều trị không

dung rt-PA trong vòng 6 giờ sau khởi phát đột quị cho đến ngày 30 tháng 3 năm

2012. Chúng tôi ước tính tỉ số ORs và khoảng tin cậy 95% (KTC) trong phân tích

chính kết cục trong vòng 7 ngày và thời điểm kết thúc ở tất cả bệnh nhân điều trị

cho tới 6 giờ sau đột quị.

KẾT QUẢ:

Trong 12 nghiên cứu (7012 bệnh nhân), rt-PA được sử dụng trong vòng 6

giở sau đột quị, odds tăng có ý nghĩa về sống còn và khả năng độc lập (điểm

Rankim thay đổi, mRS 0-2) ở thời điểm kết thúc theo dõi (1611/3483 [46.3%] so

với 1434/3404 [42.1%], OR 1.17, KTC 95% 1.06-1.29; p=0.001), tăng tuyệt đối

42 (19-46)/1.000 bệnh nhân điều trị, và kết cục tốt (mRS 0-1) tăng tuyệt đối 55

(KTC 95% 33-77)/1.000. Lợi ích của rt-PA lớn nhất ở những bệnh nhân điều trị

trong vòng 3 giờ (mRS 0-2, 365/896 [40.7%] so với 280/883 [31.7%], 1.53, 1.26-

1.86, p<0.0001), lợi íchtuyệt đối 90 (46-135)/1.000 bệnh nhân điều trị, và mRS

0-1 (283/896 [31.6% so với 202/883 [22.9%], 1.61, 1.3-1.90; p<0.0001), lợi ích

tuyệt đối 87 (46-128)/1.000 bệnh nhân điều trị. Số bệnh nhân tử vong trong

vòng 7 ngày tăng lên (250/2807 [8.9%] so với 174/2728 [6.4%], 1.44, 1.18-1.76;

p<0.003), nhưng đánh giá ở thời điểm kết thúc theo dõi không có ý nghĩa

(679/3548 [19.1%] so với 640/3464 [18.5%], 1.06, 0.94-1.02; p=0.33). Xuất

huyết não có triệu chứng (272/3548 [7.7%] so với 63/3463 [1.8%], 3.72, 2.98-

4.64; p<0.0001) tính cho tất cả các tử vong sớm. Những bệnh nhân lớn hơn 80

tuổi lợi ích điều trị tương tự như những bệnh nhân 80 tuổi hoặc trẻ hơn khi điều

trị sớm.

KẾT LUẬN:

Bằng chứng chỉ ra rằng rt-PA tĩnh mạch tăng tỉ lệ bênh nhân sống với cục

tốt và sống độc lập ở thời điểm kết thúc theo dõi. Các dữ liệu cũng cố bằng chứng

trước đó cho điều trị tr-PA càng sớm càng tốt sau đột quị thiếu máu não cấp, mặc

dù những bệnh nhân có lẽ lợi ích đến 6 giờ sau đột quị.

Người dịch: Ths.Bs Mai Nhật Quang, Trưởng khoa Nội thần kinh

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)