Phục hồi chức năng sau đột quị bằng châm cứu: một tổng quan hệ thống gồm các thử nghiệm lâm sàng đối chứng ngẫu nhiên

Acupuncture for functional recovery after stroke: a systematic review of sham-controlled randomized clinical trials. CMAJ. 2010 Nov 9;182(16):1723-9. Epub 2010 Sep 27.

Kong JCLee MSShin BCSong YSErnst E.

Department of Oriental Rehabilitation Medicine,CollegeofOrientalMedicine,WonkwangUniversity,Iksan,South Korea.

Comment in: CMAJ. 2010 Nov 9;182(16):1711-2.

ĐẶT VẤN ĐỀ: Châm cứu thường được coi là một điều trị hỗ trợ để phục hồi sau đột quị. Mục đích của tổng quan này nhằm đánh giá hiệu quả của châm cứu trong lĩnh vực này.

PHƯƠNG PHÁP: Chúng tôi tìm kiếm 25 cơ sở dữ liệu  và 12 tạp chí y học truyền thống của Hàn Quốc từ khi thành lập đến tháng 10 năm 2009. Chúng tôi thu thập các thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng (RCT), với mọi ngôn ngữ, so sánh tác dụng của châm cứu (có hoặc không có kích thích điện) với châm cứu giả. Chúng tôi đánh giá chất lượng về phương pháp học của các nghiên cứu bằng cách sử dụng tiêu chí nguy cơ sai lệch của Cochrane và thang điểm Pedro (Dữ liệu bằng chứng về Vật Lý Trị Liệu).

KẾT QUẢ: 10 trong số 664 các nghiên cứu (NC) có liên quan đáp ứng tiêu chuẩn chọn lựa của chúng tôi. Đối với giai đoạn cấp tính và bán cấp sau khi đột quỵ, chúng tôi thu thập bảy nghiên cứu (NC). Một phân tích tổng hợp 5 trong 7 NC này, với tính không đồng nhất cao, cho thấy không có khác biệt đáng kể về lợi ích của châm cứu. Một phân tích độ nhạy sau đó, gồm 3 NC với nguy cơ sai lệch thấp cũng không thấy tác dụng có lợi của châm cứu về hoạt động hàng ngày vào cuối kỳ can thiệp (n = 244; sai biệt trung bình chuẩn 0,07, 95% khoảng tin cậy [KTC] -0,18 đến 0,32; I (2) = 0%) hoặc sau khi theo dõi (n = 244; sai biệt trung bình chuẩn 0,10, KTC 95% -0,15 đến 0,35; I (2) = 0%). Đối với các giai đoạn mãn tính sau khi đột quỵ, có ba NC đánh giá tác dụng của châm cứu theo thang điểm Ashworth cải biên về phục hồi chức năng thì đều không thấy có kết quả tốt hơn.

KẾT LUẬN: Qua phân tích tổng hợp (gồm các NC thử nghiệm có đối chứng) của chúng tôi, cho thấy châm cứu không đem đến thuận lợi nào cho việc phục hồi chức năng sau đột quị.

Người dịch: BS Rạng, bvag.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)