Phòng tổ chức cán bộ

 1. Ban chủ nhiệm khoa, phòng
Trưởng phòng
Bác sĩ CKI. Dương Thị Thu Cúc
 1. Phòng Tổ chức nhân sự tổng số nhân sự có 08 nhân sự:
 1. Bác sĩ CKI. Dương Thị Thu Cúc Trưởng Phòng
 2. CN. Nguyễn Như Nguyện Phó Trưởng Phòng
 3. YS. Ngô Thị Hữu Hạnh Nhân viên
 4. KTVTH. Lê Văn Danh Nhân viên
 5. TCKT. Nguyễn Thị Phương Linh Nhân viên
 6. TCKT. Nguyễn Ngọc Thanh Mai Nhân viên
 7. CN. Ngô Quốc Tuấn Nhân viên
 8. Nguyễn Thị Ngọc Hiền Nhân viên

DSC_7348

 1. Chức năng – Nhiệm vụ:

Chức năng

Phòng Tổ chức cán bộ là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của bệnh viện.

Nhiệm vụ

1. Căn cứ vào nhiệm vụ chung của bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực để trình giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.

2. Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.

3. Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa phòng, trình giám đốc bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện.

4. Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.

5. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách cùa Nhà nước, của ngành y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong bệnh viện.

6. Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.

7. Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với giám đốc bệnh viện giải quyết những vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.

8. Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của mọi thành viên trong bệnh viện để đề xuất với giám đốc xem xét, giải quyết.

 1. Thế mạnh :
 • Được sự hỗ trợ từ Đảng uỷ Ban giám đốc, đôn đốc chỉ đạo thực hiện các kế hoạch công tác Quy hoạch, Bổ nhiệm, Bổ nhiệm lại, Đào tạo, Điều động, Luân chuyển, chế độ tiền lương …
 • Thực hiện kịp thời các chế độ Đào tạo, tiền lương, phụ cấp đối với viên chức bệnh viện một cách nhanh chóng và chính xác.
 • Áp dụng kỹ thuật mới trong nâng cao công tác quản lý văn thư lưu trữ bằng ứng dụng công nghệ thông tin…
 • Theo dõi cập nhật Bảo hiểm xã hội theo chương trình mới của Bảo Hiểm tỉnh.
 1. Định hướng phát triển.

– Hiện nay, số giường kế hoạch 645, số giường thực kê 965, công suất giường bệnh kế hoạch đạt tỷ lệ >100%. Vì vậy, tham mưu xin cấp trên tăng số giường kế hoạch từ 645 giường lên 900 giường.

– Định mức biên chế theo Thông tư số 08/2007/TTLT BYT-BNV ngày 05/6/2007: 1.25 do Bệnh viện tự chủ tài chánh 01/01/2017 nên điều chỉnh phù hợp với nhiệm vụ chỉ đạo tuyến của bệnh viện. Vì vậy, Bệnh viện điều chỉnh còn từ 1,0- 1,1.

– Lựa chọn, thanh lọc cán bộ, viên chức, hợp đồng theo NĐ 68 có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và phương hướng phát triển của Bệnh viện.

– Đào tạo bồi dưỡng Bác sĩ, điều dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với bệnh viện hạng I đến năm 2019.

– Căn cứ vào xu hướng phát triển của Bệnh viện trong tương lai để xây dựng kế hoạch bổ sung về mặt biên chế định mức quy định và các nhiệm vụ khác được phân công.

– Dự báo nhu cầu nhân lực đến năm 2021: Bổ sung biên chế từ 806 lên 900 người (900 giường x 1,0 = 900 người)

Nơi nhận:

– KHTH

– Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

Dương Thị Thu Cúc

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)