Phơi nhiễm nghề nghiệp và bệnh suyễn trong nghề điều dưỡng

Occupational exposures and asthma among nursing professionals.

Arif AADelclos GLSerra C. The University of North Carolina at Charlotte, Department of Public Health Sciences, College of Health and Human Services, 9201 University City Blvd, CHHS Building 429, Charlotte, NC 28223, USA. aarif@uncc.edu

Mục tiêu: Để xác định các yếu tố nguy cơ phơi nhiễm nghề nghiệp liên quan với bệnh suyễn mới khởi phát ở điều dưỡng.

Phương pháp: Một nghiên cứu cắt ngang được thực hiện để lấy mẫu ở các điều dưỡng Texas (tỷ lệ thu thập 70%) so với ba nhóm chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp khác. Nghề điều dưỡng được định nghĩa là nghề được làm lâu nhất do điều dưỡng tự báo cáo. Kết cục các biến suyển mới mắc và các triệu chứng liên quan đến tăng đáp ứng phế quản được chẩn đoán bởi bác sĩ khi các cá nhân được xác nhận hành nghề thuộc lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Phơi nhiễm nghề nghiệp đã được xác định chắc chắn lây qua  phơi nhiễm công việc, được gom thành bốn loại: Công việc liên quan đến vệ sinh, sử dụng găng tay latex có bột, dùng thuốc dạng hít, và công việc liên quan đến các chất kết dính hóa học, keo và/hoặc các dung môi.

Kết quả: Sau khi hiệu chỉnh về tuổi tác, giới tính, sắc tộc, atopy, hút thuốc, chỉ số trọng lượng cơ thể và thâm niên, các điều dưỡng chuyên nghiệp chuyên làm sạch dụng cụ y tế có tỉ lệ mắc bệnh suyễn cao hơn (OR = 1,67, KTC 95% 1,06-2,62) và tỉ lệ này cũng cqao hơn với điều dưỡng có tiếp xúc với sản phẩm tẩy rửa và khử trùng (OR = 1,72, KTC 95% 1,00-2,94). Tỷ lệ mắc bệnh suyễn tăng 1,6 lần khi sử dụng găng tay latex có bột trong khoảng thời gian từ năm 1992-2000 (KCT 95% CI 1,01-2,50). Trong phân tích đơn biến, tỷ lệ bệnh suyễn đã được báo cáo tăng gấp đôi khi tiếp xúc với chất kết dính, keo và / hoặc các dung môi, nhưng không có ý nghĩa khi hiệu chỉnh các hiệp biến (covariates). Tương tự, tỷ lệ của các triệu chứng liên quan đến phản ứng phế quản cao có ý nghĩa trong nghề điều dưỡng phơi nhiễm chung với sản phẩm tẩy rửa và khử trùng (OR = 1,57, KTC 95% CI 1,11-2,21) và chất kết dính, keo và / hoặc các dung môi được dùng trong chăm sóc bệnh nhân (OR = 1,51 , KTC 95% 1,08-2,12).

Kết luận: Với nghề điều dưỡng, phơi nhiễm tại nơi làm việc để làm sạch các dụng cụ và chất khử trùng làm tăng nguy cơ suyễn mới khởi phát.

ĐD Thiên Sinh khoa ICU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)