Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2005 / Phẫu thuật tạo hình khuyết cánh mũi, trụ vách mũi theo phương pháp xuslov

Phẫu thuật tạo hình khuyết cánh mũi, trụ vách mũi theo phương pháp xuslov

PHAU-THUAT-TAO-HINH-KHUYET-CANH-MUI—TRU-VACH-MUI-THEO-PHUONG-PHAP-XUSLOV.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *