Phân tích tổng hợp sử dụng kháng sinh dự phòng nhóm macrolid để ngăn ngừa các đợt cấp ở bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính

 A meta-analysis on the prophylactic use of macrolide antibiotics for the prevention of disease exacerbations in patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease.

Donath E1, Chaudhry AHernandez-Aya LFLit L.

Gii thiu:

Macrolide được quan tâm đc bit trong vic ngăn nga các đt cp COPD bi vì nó có các tính cht kháng khun,  kháng virus và kháng viêm. Nghiên cu gn đây đã to  ra mi quan tâm mi macrolide d phòng đ làm gim nguy cơ đt cp COPD. Ít hiu biết  v nhng phát hin gn đây như thế nào là phù hp trong phm vi ca nghiên cu v ch đ này. Mc đích ca bài viết này là đ đánh giá, khai thác thông qua phân tích tng hp,  cho dù s đng thun ng h macrolide d phòng cho phòng nga các đt cp COPD.

Phương pháp:

EMBASE, Cochrane và cơ s d liu Medline được tìm kiếm cho tt c các th nghim đi chng ngu nhiên có liên quan (RCTs). Sáu th nghim đi chng ngu nhiên được xác đnh.  Mc tiêu đu tiên là t l mc đt cp COPD. Mc tiêu th hai bao gm c t l t vong,  t l nhp vin,  các tác dng ph và kh năng có ít nht mt đt cp COPD cũng  được xem xét.

Kết qu:

Gim 37%  nguy cơ tương đi (RR = 0,63,  KTC 95 %: 0,45 – 0,87,  p = 0.005 ) trong đt cp COPD nhng bnh nhân dùng macrolid so vi gi dược. Hơn na,  đã có 21% gim nguy cơ nhp vin (RR = 0,79, KTC 95 %: 0,69 – 0,90, p = 0,01) và  68%  gim nguy cơ ca vic có ít nht mt đt cp COPD (RR = 0.34,  KTC 95 %:  0,21 – 0,54, p = 0.001 ) trong s bnh nhân dùng macrolid so vi gi dược. Cũng có xu hướng gim t l t vong và tăng tác dng ph nhng bnh nhân dùng macrolid nhưng không có ý nghĩa thng kê.

Kết lun:

D phòng macrolide là mt phương pháp hiu qu đ gim s c đt cp COPD. Có mt vài hn chế trong nghiên cu này bao gm vic thiếu nht quán ca báo cáo tác dng ph và mc đ không đng nht v lâm sàng và thng kê gia các nghiên cu .

 Người dch: BS CKII Phm Chí Hin – BVĐKTT An Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)