Phân tích tổng hợp: smectite trong điều trị tiêu chảy nhiễm trùng cấp ở trẻ em

Aliment Pharmacol Ther. 2006 Jan 15;23(2):217-27.

Meta-analysis: Smectite in the treatment of acute infectious diarrhoea in children.

Szajewska HDziechciarz PMrukowicz J.

Source: Department of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, The Medical Universityof Warsaw, Warsaw, Poland. hania@ipgate.pl

Đặt vấn đề: Mặc dù hiện không khuyến cáo, smectite (SMECTA) thường được sử dụng để điều trị tiêu chảy nhiễm trùng cấp ở nhiều quốc gia

Mục đích: Đánh giá một cách hệ thống hiệu quả của smectite trong điều trị tiêu chảy nhiễm trùng ở trẻ em.

Phương pháp: Sử dụng các đề mục chủ đề và chọn bài với mọi ngôn ngữ, tìm kiếm các cơ sở dữ liệu điện tử với các nghiên cứu liên quan đến tiêu chảy nhiễm trùng cấp và smectite: MEDLINE, EMBASE, CINAHL và Thư viện Cochrane. Bổ sung thêm từ mục tham khảo tài liệu của các bài báo. Chỉ thu nhận các thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên (RCT)

Kết quả: Có 9 RCTs gồm 1.238 người tham gia đáp ứng các tiêu chí lựa chọn. Kết hợp dữ liệu từ 6 RCTs cho thấy smectite làm giảm đáng kể thời gian tiêu chảy so với giả dược.

Sự khác biệt trung bình trọng số gộp là -22,7 giờ (KTC 95%: -24,8 đến -20,6 giờ) với mô hình ảnh hưởng cố định và vẫn có ý nghĩa trong một mô hình ảnh hưởng biến thiên (-24,4 giờ; KTC 95% : -29,8 đến -19,1 giờ). Cơ hội khỏi bệnh (hết tiêu chảy) vào ngày 3 tăng lên đáng kể trong nhóm smectite so với nhóm chứng (RR 1,64, KTC 95%: 1,36-1,98) và số ca cần thiết để có 1 ca hết tiêu chảy (NNT) là 4 (KTC 95%: 3-5). Các tác dụng phụ tương tự như nhau ở cả hai nhóm. 

Kết luận: Smectite (SMECTA) có thể là thuốc điều trị hỗ trợ có ích ngoài việc điều trị bù nước trong điều trị bệnh tiêu chảy cấp ở trẻ em. Tuy nhiên, kết quả của phân tích tổng hợp này cần được diễn giải thận trọng vì hầu hết các nghiên cứu này có những hạn chế nhất định. Phân tích chi phí-hiệu quả nên được thực hiện trước khi smectite được khuyến khích dùng thường qui trong điều trị tiêu chảy.

Người dịch: BS Rạng, bvag.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)