Phân tích tổng hợp: phác đồ theo trình tự có vẽ tốt hơn phác đồ chuẩn cho bệnh nhân nhiễm h pylori trong điều trị lần đầu

Meta-analysis: Sequential Therapy Appears Superior to Standard Therapy for Helicobacter pylori Infection in Patients Naive to Treatment

Nadim S. Jafri, MD, MSc; Carlton A. Hornung, PhD, MPH; and Colin W. Howden, MD Author Affiliations

From University of Louisville, Louisville, Kentucky, and Northwestern University Feinberg School of  Medicine, Chicago, Illinois.

Đặt vấn đề: phác đồ điều trị chuẩn dựa vào thuốc ức chế bơm proton để điều trị nhiễm H. pylori thất baị trên 1/4 bệnh nhân. Phác dồ trình tự có thể hiệu quả hơn.

Mục đích: so sánh phác đồ trình tự với phác đồ bộ ba chuẩn cho bệnh nhân nhiễm H pylori.

Nguồn tài liệu: MEDLINE, EMBASE (1981 đến tháng 10-2007), các thử nghiệm có đối chứng đăng ký ở Trung tâm Cochrane, và tìm kiếm trên Google, PubMed và Ovid

Chọn nghiên cứu: Các RCTs so sánh  phác đồ trình tự và bộ ba chuẩn trong điều trị lần đầu với bệnh nhiễm H pylori

Thu thập dữ liệu: 3 nhà tổng quan độc lập đánh giá chất lượng thử nghiệm đủ diều kiện được chọn vào phân tích.

Tổng hợp dữ liệu: Tổng hợp 10 nghiên cứu RCT gồm 2747 bệnh nhân: Tỉ lệ thô tiệt trừ H pylori với phác đồ trình tự (n=1363) là 93,4% (KTC 95%: 91,3%-95,5%) và phác đồ bộ ba chuẩn (n=1384) là 76,9% (KTC 95%: 71%-82,8) (giảm nguy cơ tương đối RR là 71% [KTC, 64%-77%]; giảm nguy cơ tuyết đối  là 16% [KTC, 14-19%] ). Tỉ lệ trung vị BN tuân thủ dủng thuốc là 97,4% ( phạm vi: 90%- 98.9%) cho phác đồ trình tự và 96,8%( phạm vi: 93-100%) cho phác đồ bộ ba chuẩn. Phác đồ trình tự có vẽ nhạy hơn khi phân tích phân tầng theo chất lượng của thử nghiệm, tình trạng hút thuốc, chẩn đoán ( bệnh loét và khó tiêu không loét), kháng thuốc clarithromycin, imidazoles, hoặc cả hai, thời gian điều trị và phương pháp chẩn đoán. Cả hai phác đồ có tác dụng phụ tương tự nhau.

Giới hạn: chỉ có một nghiên cứu mù đôi, phần lớn thử nghiệm trên bệnh nhân người Ý và có sai lệch về xuất bản.

Kết luận: Phác đồ trình tự có vẽ tốt hơn phác đồ bộ ba chuẩn trong diệt trừ H pylori. Nếu RCTs được thực hiện ở các quốc gia khác xác nhận việc tìm thấy này thì  phác đồ trình tự 10 ngày có thể là phác đồ điều trị chuẩn cho bệnh nhân nhiễm H pylori.

Người dịch: BS Trương Văn Lâm, BV An Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)