Phân tích tổng hợp: phác đồ điều trị theo trình tự tiệt trừ helicobacter pyroli ở trẻ em

Aliment Pharmacol Ther. 2012 Sep;36(6):534-41. doi: 10.1111/j.1365-2036.2012.05229.x. Epub 2012 Jul 25.

Meta-analysis: sequential therapy for Helicobacter pylori eradication in children.

Horvath ADziechciarz PSzajewska H.

Source: Department of Paediatrics, TheMedicalUniversityofWarsaw,Warsaw,Poland.

Đặt vấn đề: Phác đồ điều trị bộ ba tiêu chuẩn tiệt trừ Helicobacter pylori không đạt yêu cầu mong muốn (tỉ lệ tiệt trừ dưới 80%) ở trẻ em.

Mục đích: Để đánh giá các bằng chứng phác đồ điều trị theo tuần tự (TTT) (sequential therapy) so với phác đồ bộ ba chuẩn (BBC)  trên tỷ lệ diệt trừ H. pylori ở trẻ em.

Phương pháp: Thư viện Cochrane, MEDLINE và cơ sở dữ liệu EMBASE được tìm kiếm tháng 5 năm 2012, không có giới hạn ngôn ngữ, cũng như các tóm tắt từ hội nghị tiêu hóa về các thử nghiệm lâm sang đối chứng ngẫu nhiên (RCTs) so sánh phác độ TTT với BBC tiệt trừ H. pylori. Bổ sung thêm từ mục Tài liệu tham khảo từ các bài báo tổng quan. Liên hệ với các tác giả được liên hệ để lấy thêm thông tin. Phân tích gộp tính nguy cơ tương đối (RR) về tỉ lệ tiệt trừ với KTC 95%.

Kết quả: Tổng hợp 10  RCTs gồm 857 trẻ em tuổi từ 3-18 đáp ứng các tiêu chí lựa chọn. Trong số 409 bệnh nhân trong nhóm điều trị TTT thì  318 (78%, KTC 95%:I 73-82) tiệt trừ H. pyroli so với với 314/ 444 bệnh nhân (71%, 95% CI 66-75) trong nhóm điều trị BBC (RR= 1,14, KTC 95%:I 1,06-1,23); số lượng cần thiết điều trị (NNT)= 15; mô hình phân tích ảnh hưởng cố định). Phác đồ điều trị TTT tốt hơn so với phác đồ BBC 7-ngày, nhưng không tốt hơn đáng kể so với điều trị BBC 10-ngày hoặc 14-ngày. Không có sự khác biệt đáng kể giữa các nhóm về tác dụng phụ.

Kết luận: Các bằng chứng tổng hợp cho thấy rằng phác đồ điều trị theo tuần tự 10 ngày so với phác đồ điều trị bộ ba chuẩn có thể là một chọn lựa để tăng tỉ lệ tiệt trừ, tuy nhiên phác đồ này vẫn chưa đạt kết quả mong muốn.

Người dịch: BS Rạng, bvag.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)