Phân tích tổng hợp các nghiên cứu so sánh tỷ lệ tử vong ở những bệnh nhân gãy cổ xương đùi được phẫu thuật sớm và phẫu thuật trì hoãn

Zhongguo Gu Shang. 2011 Jun;24(6):500-3.

[Meta-analysis of studies on mortality of early surgery vs. delayed surgery for patients with femoral neck fractures].

Xu JTWang XJ.

Source: Huzhou Traditional ChineseMedicineHospital, Huzhou, 313000, Zhejiang, China. xujuntao2010@yahoo.com.cn

MỤC TIÊU: Các hướng dẫn gần đây cho thấy phẫu thuật gãy cổ xương đùi nên được thực hiện trong vòng 24 giờ. Nhưng hiệu quả của phẫu thuật sớm trên tỷ lệ tử vong thì chưa chắc phù hợp. Nghiên cứu nầy nhầm khảo sát nguy cơ tử vong của những bệnh nhân lớn tuổi, bị gãy cổ xương đùi, được phẫu thuật sớm.

PHƯƠNG PHẤP NGHIÊN CỨU: Truy tìm các dữ liệu trên Medline, PubMed, các thử nghiệm đối chứng trên Cochrane, CBM, CNKI và VIP cùng cộng sự,  sưu tập các bài báo đã công bố  những nghiên cứu về so sánh các tỷ lệ tử vong của những bệnh nhân bị gãy cổ xương đùi được phẫu thuật sớm so với được phẫu thuật trì hoãn.  Dữ liệu được phân tích với phần mềm thống kê Stada 11.0. Mô hình cố định hoặc biến thiên  được dùng để phân tích tổng hợp cho các kết quả nghiên cứu nầy. Nguy cơ tương đối tổng hợp (combined RR) và khoảng tin cậy 95% cũng được áp dụng tính toán.

KẾT QUẢ: Phân tích tổng hợp này bao gồm 6 nghiên cứu đoàn hệ và 8.430 bệnh nhân, cho thấy rằng có 64% nguy cơ tử vong  trong nhóm được phẫu thuật sớm so với nhóm được phẫu thuật trì hoãn (RR = 0.64, KC 95%:0.55-0.73, p = 0.000). Số bệnh nhân tử vong được chia thành 2 phân nhóm: một  phân nhóm  bệnh nhân tử vong sớm, tử vong trong vòng 30 ngày và nhóm còn lại là bệnh tử vong chậm, tử vong sau 60 ngày. Đối với nhóm tử vong sớm, không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa phẫu thuật sớm và phẫu thuật trì hoãn (RR = 0.93, KTC95%:  0.69-1.18, p = 0.076). Và trong nhóm tử vong muộn, chỉ có 59% nguy cơ tử vong được thấy trong số bệnh nhân được phẫu thuật sớm (RR = 0,59, KTC 95%: 0.49-0.69, p= 0.000) so với nhóm bệnh nhân được phẫu thuật trì hoãn.

KẾT LUẬN: Những bệnh nhân bị gãy cổ xương đùi được phẫu thuật sớm có nguy cơ tử vong thấp hơn.

Người dịch: BS Nẫm, khoa CTCH, Bệnh viện An Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)