Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2012 / Phân tầng nguy cơ, điều trị chống huyết khối và chỉ định can thiệp mạch vành trong hội chứng mạch vành cấp tại bvtm an giang

Phân tầng nguy cơ, điều trị chống huyết khối và chỉ định can thiệp mạch vành trong hội chứng mạch vành cấp tại bvtm an giang

Bùi Hữu Minh Trí và Thái Đức Thuận Phong

PHAN-TANG-NGUY-CO—DIEU-TRI-CHONG-HUYET-KHOI-VA-CHI-DINH-CAN-THIEP-MACH-VANH-TRONG-HOI-CHUNG-MACH-VANH-CAP-TAI-BVTMAG.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *