Home / Phác đồ điều trị / Năm 2012 / Phác đồ xử trí sốc phản vệ

Phác đồ xử trí sốc phản vệ

PHAC-DO-XU-TRI-SOC-PHAN-VE.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *