Octrotide trong điều trị viêm tụy cấp trung bình đến nặng: một phân tích gộp.

 

Octreotide for primary moderate to severe acute pancreatitis: a meta-analysis.

Xu WZhou YFXia SH.

Hepatogastroenterology. 2013 Sep;60(126):1504-8.

TÓM TẮT

TỔNG QUAN/MỤC TIÊU

Đánh giá một cách hệ thống hiệu quả và độ an toàn của OCTREOTIDE trong điều trị VTC từ trung bình đến nặng.

PHƯƠNG PHÁP

Nghiên cứu các dữ liệu của The Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) in The Cochrane Library, PubMed, EMBASE, Science Citation Index Expanded (SCI-E), and Chinese Biomedicine Database (CBM) vào tháng 9 năm 2011. Tiêu chí đánh giá chính bao gồm: tỉ lệ tử vong, tần suất biến chứng, tần suất can thiệp phẫu thuật và thời gian nằm viện.

KẾT QUẢ

Có 11 thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên với 720 BN tham gia được đánh giá, chỉ có hai thử nghiệm có chất lượng nghiên cứu cao được đưa vào phân tích gộp. Đánh giá chung về RR của tử vong là 0.88 (95%CI: 0.53, 1.45) và tần suất biến chứng là 1.08 (95%CI: 0.94, 1.26), cả hai kết quả này không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê.

KẾT LUẬN

Bằng chứng hiện tại không chứng tỏ được về tính hiệu quả của OCTREOTIDE trong kết cục chính của VTC từ trung bình đến nặng và cần có thêm những nghiên cứu lâm sàng ngẫu nhiên với chất lượng cao và cỡ mẫu lớn.

Người dịch: BS.CKII Lâm Võ Hùng, Trưởng khoa Nội TH-HH, BVĐKTTAG.

 

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)