Octreotide trong điều trị viêm tụy cấp nhẹ đến nặng: một phân tích gộp

Octreotide for primary moderate to severe acute pancreatitis: a meta-analysis.

Xu W, Zhou YF, Xia SH.

Hepatogastroenterology. 2013 Sep;60(126):1504-8.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24298575

TÓM TẮT

TỔNG QUAN/MỤC TIÊU

Đánh giá một cách hệ thống tính hiệu quả và độ an toàn của OCTREOTIDE trong điều trị VTC từ nhẹ đến nặng.

PHƯƠNG PHÁP

Nghiên cứu các dữ liệu của The Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), The Cochrane Library, PubMed, EMBASE, Science Citation Index Expanded (SCI-E), and Chinese Biomedicine Database (CBM) vào tháng 9 năm 2011. Các kết cục chủ yếu bao gồm tử vong, biến chứng, tỷ lệ can thiệp phẫu thuật, và thời gian nằm viện.

KẾT QUẢ

Có 11 thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên với 720 BN tham gia được đánh giá, chỉ có hai thử nghiệm có chất lượng nghiên cứu cao được đưa vào phân tích gộp. Đánh giá chung về RR của tử vong là 0.88 (95% CI: 0.53, 1.45) và tần suất biến chứng là 1.08 (95% CI: 0.94, 1.26), cả hai kết quả này không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Hai kết quả khác không đưa vào được vì thiếu dữ liệu.

KẾT LUẬN

Các bằng chứng hiện tại không chứng tỏ hiệu quả của octreotide trong các kết cục chính của viêm tụy cấp từ trung bình đến nặng và cần có thêm các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng với chất lượng cao và cỡ mẫu lớn.

Người dịch: BS CKII Lâm Võ Hùng, trưởng Khoa Tiêu hóa – Huyết học

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)