Nuôi ăn bằng đường ruột so với đường tĩnh mạch trong viêm tụy cấp

Enteral versus parenteral nutrition for acute pancreatitis Cochrane Database Syst Rev. 2010 Jan 20;(1):CD002837.

Al-Omran M, Albalawi ZH, Tashkandi MF, Al-Ansary LA.

Department of Surgery and Peripheral Vascular Disease Research Chair, College of Medicine, King Saud University, P.O.Box 7805(37), Riyadh, Saudi Arabia, 11472.

Đặt vấn đề: Viêm tuỵ cấp tạo ra một trạng thái stress dị hóa thúc đẩy một phản ứng viêm hệ thống và suy giảm dinh dưỡng. Cung cấp đủ chất dinh dưỡng đóng một vai trò quan trọng trong việc phục hồi bệnh. Nuôi ăn hoàn toàn qua đường tĩnh mạch (NATM) đã được thực hành tiêu chuẩn cho việc cung cấp chất dinh dưỡng từ bên ngoài cho bệnh nhân viêm tuỵ cấp nặng. Tuy nhiên, các dữ liệu gần đây cho thấy rằng nuôi ăn qua đường ruột (NAĐR) không chỉ là khả thi, mà an toàn và hiệu quả  hơn. Vì vậy, chúng tôi tìm cách cập nhật hệ thống để đánh giá lại mức độ bằng chứng.

Mục tiêu: Để so sánh hiệu quả của NATM so với NAĐR về tỷ lệ tử vong, bệnh tật và thời gian nằm viện ở bệnh nhân viêm tuỵ cấp.

Chiến lược tìm kiếm: Thử nghiệm được xác định bằng cách tìm kiếm trên máy vi tính các thử nghiệm đối chứng trên, MEDLINE, và EMBASE. Nghiên cứu bổ sung đã được xác định bằng cách tìm kiếm Scisearch, thư mục các bài báo  và xác định thử nghiệm. Tìm kiếm được thực hiện từ tháng 8/ 2000 và cập nhật vào năm 2002, tháng 9 và 10 năm 2003, tháng 11/2004 và tháng 11/ 2008. Không có hạn chế ngôn ngữ tìm kiếm.

Tiêu chí lựa chọn: Các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên so sánh NATM với NAĐR ở bệnh nhân viêm tuỵ cấp.

Thu thập và phân tích dữ liệu: Hai nhà nhận xét độc trích xuất dữ liệu và đánh giá chất lượng thử nghiệm. Một dạng tiêu chuẩn  được sử dụng để trích xuất dữ liệu có liên quan.

Kết cục chính: Tám thử nghiệm bao gồm tổng số 348 bệnh nhân. So sánh NAĐR với NATM trong viêm tuỵ cấp, nguy cơ tương đối (RR) cho tử vong là 0,50 (95% CI 0,28-0,91), cho suy đa cơ quan cơ quan (MOF) là 0,55 (95% CI 0,37-0,81), nhiễm trùng hệ thống là 0,39 (95% CI 0,23-0,65), cho các can thiệp ngoại khoa là 0,44 (95% CI 0,29-0,67), biến chứng nhiễm trùng tại chổ là 0,74 (95% CI 0,40-1,35), và các biến chứng khác tại chổ là 0,70 (95% CI 0,43- 1,13). Có nghĩa là thời gian nằm viện đã giảm 2,37 ngày trong nhóm NAĐR so với nhóm NATM (95% CI 2,44 -7,18). Hơn nữa, một phân tích phân nhóm nhỏ  bệnh nhân NAĐR so với NATM trong viêm tuỵ cấp nặng cho thấy  RR cho tử vong là 0,18 (95% CI 0,06-0,58) và RR cho MOF là 0,46 (95% CI 0,16-1,29).

Tác giả kết luận: Trong bệnh nhân viêm tuỵ cấp, nuôi ăn bằng đường ruột giảm đáng kể tỷ lệ tử vong, suy đa cơ quan, nhiễm trùng hệ thống, và sự cần thiết phải can thiệp phẫu thuật so với những người nuôi ăn hoàn toàn qua đường tĩnh mạch. Ngoài ra, có một xu hướng giảm thời gian nằm viện. Những dữ liệu này cho thấy rằng NAĐR cần được xem là tiêu chuẩn về chăm sóc cho bệnh nhân viêm tuỵ cấp yêu cầu hỗ trợ dinh dưỡng.

Người dịch: BS Trung, khoa ICU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)