Nội thất bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang (600 giường)

Vui lòng vào đường link sau để xem và tải về bản vẽ nội thất cùng thống kê bàn ghế Bệnh viện Đa Khoa Trung Tâm An Giang quy mô 600 giường.

https://drive.google.com/folderview?id=0B9imIYzZa97ScWplV1dVcHFtd0E&usp=sharing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.