Những chiến lược truyền máu trong xuất huyết tiêu hóa trên cấp

Truyền máu trong xuất huyết tiêu hóa trên cấp

Transfusion Strategies for Acute Upper Gastrointestinal Bleeding

Càndid Villanueva, Alan Colomo, Alba Bosch, Mar Concepción, Virginia Hernandez-Gea, Carles Aracil, Isabel Graupera, María Poca, Cristina Alvarez-Urturi, Jordi Gordillo, Carlos Guarner-Argente, Miquel Santalo, et al.

January 3, 2013, N Engl J Med 2013; 368:11-21
DOI: 10.1056/NEJMoa1211801

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1211801

ĐẶT VẤN ĐỀ

Giới hạn của hemoglobin để truyền máu cho bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa trên cấp hiện còn tranh cãi. Chúng tôi so sánh hiệu quả và sự an toàn của chiến lược truyền máu hạn chế với chiến lược truyền máu tự do.

PHƯƠNG PHÁP

Chúng tôi chọn 921 bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa trên nặng và chọn ngẫu nhiên 461 bệnh trong số này cho chiến lược truyền máu hạn chế (truyền máu khi Hb ≤ 7g/dl) và 460 bệnh truyền máu tự do (truyền máu khi Hb ≤ 9g/dl). Phân tầng ngẫu nhiên với việc có hay không có xơ gan.

KẾT QUẢ

Có tổng cộng 225 bệnh nhân truyền máu hạn chế (51%) so với 61 bệnh truyền máu tự do (14%), không truyền máu (P<0,001). Nhóm chiến lược hạn chế có tỷ lệ sống cao hơn nhóm truyền máu tự ở tuần thứ sáu (95% so với 91%; nguy cơ tử vong với chiến lược hạn chế là 0,55; khoảng tin cậy 95% [CI], 0,33 đến 0,92; p = 0,02). Chảy máu sau đó xảy ra ở 10% bệnh nhân trong nhóm chiến lược hạn chế so với 16% bệnh nhân trong nhóm chiến lược tự do (p = 0,01), và các tác dụng phụ xảy ra ở 40% so với 48% (p = 0,02). Xác suất sống sót của nhóm chiến lược hạn chế cao hơn một chút với so với nhóm chiến lược tự do ở phân nhóm bệnh nhân bị chảy máu liên quan đến loét dạ dày (nguy cơ, 0,70; KTC 95%, 0,26 đến 1,25) và cao hơn đáng kể ở phân nhóm bệnh nhân bị xơ gan Child A hoặc B (nguy cơ, 0,30; KTC 95%, 0,11 đến 0,85), nhưng không có ở những người xơ gan Child C (nguy cơ 1.04; KTC 95%, 0,45 đến 2,37). Trong 5 ngày đầu tiên, có sự gia tăng đáng kể áp lực tĩnh mạch cửa ở những bệnh nhân được chỉ định cho truyền máu tự do (p = 0,03) nhưng không có ở nhóm truyền máu hạn chế.

KẾT LUẬN

So với chiến lược truyền máu tự do, truyền máu hạn chế đã cải thiện đáng kể kết cục ở những bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa trên cấp.

Người dịch BsCKII Phạm Ngọc Kiếu, Trưởng Khoa ICU, BVĐKTT An Giang

 

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)