Nhiễm sốt xuất huyết dengue và sẩy thai: một nghiên cứu bệnh chứng tiền cứu

PLoS Negl Trop Dis. 2012 May;6(5):e1637. Epub 2012 May 8.

Dengue infection and miscarriage: a prospective case control study.

Tan PCSoe MZSi Lay KWang SMSekaran SDOmar SZ.

Source: Department of Obstetrics and Gynaecology, Faculty of Medicine, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia.

ĐẶT VẤN ĐỀ:

 

Sốt xuất huyết dengue (SXHD) là bệnh do muỗi truyền phổ biến nhất trên toàn thế giới. Việc truyền bệnh SXHD từ mẹ qua bào thai và gây sẩy thai đã được báo cáo, tuy nhiên mối liên hệ của giữa bệnh SXHD và sẩy thai thì chưa được biết rõ.

PHƯƠNG PHÁP:

Mục đích chúng tôi nhằm thiết lập mối liên hệ giữa SXHD mới mắc và sẩy thai. Các sản phụ vào viện có sẩy thai (22 tuần tuổi thai) được tiếp nhận tham gia vào nghiên cứu này. Đối với mỗi trường hợp sẩy thai, chúng tôi chọn 3 sản phụ vào nhóm chứng có mang thai ở tuổi thai tương tự. Một bảng câu hỏi, hỏi về bệnh sốt gần đây và tiền sử mắc SXHD của sản phụ. Rút máu các đối tượng, xử lý và lưu trữ dưới dạng huyết thanh đông lạnh. Làm xét nghiệm chẩn đoán nhiễm dengue sau khi rã đông các mẫu huyết thanh đông lạnh lưu trữ, xét nghiệm gồm Elisa tìm kháng thể IgM và IgG, xét nghiệm tìm kháng nguyên NS1. Nhóm chứng vẫn còn giữ lại để phân tích nếu các sản phụ này còn mang thai vượt quá 22 tuần tuổi thai. Xét nghiệm được thực hiện ở 116 ca bệnh và 341 ca chứng. Loại trừ khỏi phân tích gồm 1 trường hợp (chẩn đoán sai ở đầu thai kỳ) cộng với 45 ca ở nhóm chứng (39 bị mất theo dõi và 6 ca bị sẩy thai sau đó).

KẾT QUẢ:

Kháng thể đặc hiệu IgM và kháng nguyên NS1 của dengue (cho thấy bệnh sốt xuất huyết mới mắc) dương tính trong 6/115 (5,2%) nhóm bệnh và 5/296 (1,7%) nhóm chứng với RR 3.1 (KTC 95%: 1,0 -10 ) P = 0,047. Tuổi mẹ, tuổi thai, số con và dân tộc không tương đồng giữa nhóm bệnh và chứng. Sau khi điều chỉnh cho các yếu tố này, Nhiễm dengue mới đây vẫn còn nhiều hơn đáng kể trong nhóm bệnh so với nhóm chứng (AOR= 4,2; KTC  95%: 1.2 -14; P = 0,023).

DIỄN DỊCH:

Các sản phụ có nhiễm dengue gần đây bị sẩy thai nhiều hơn so với nhóm chứng là thuyết phục. Sự liên hệ này vẫn còn đúng sau khi đã hiệu chỉnh các yếu tố gây nhiễu.

Người dịch: BS Rạng, bvag.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)