Nhận xét sự thay đổi mạch, huyết áp và dung tích hồng cầu sau khi điều trị sốc ở bệnh nhân bị hội chứng sốc dengue

NHAN-XET-SU-THAY-DOI-MACH-HUYET-AP-VA-DUNG-TICH-HONG-CAU-SAU-KHI-DIEU-TRI-SOC-O-BENH-NHAN-BI-HOI-CHUNG-SOC-DENGUE.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.