Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2004 / Nhận xét 6 trường hợp cấy ghép răng được thực hiện tại bệnh viện long xuyên, an giang

Nhận xét 6 trường hợp cấy ghép răng được thực hiện tại bệnh viện long xuyên, an giang

NHAN-XET-6-TRUONG-HOP-CAY-GHEP-RANG-DUOC-THUC-HIEN-TAI-BV-LX-AG.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.