Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2006 / Nhận xét 3 trường hợp máu tụ trong não do tai biến mạch máu não được phẫu thuật tại bvđk angiang 2004

Nhận xét 3 trường hợp máu tụ trong não do tai biến mạch máu não được phẫu thuật tại bvđk angiang 2004

NHAN-XET-3-TRUONG-HOP-MAU-TU-TRONG-NAO-DO-TAI-BIEN-MACH-MAU-NAO-DUOC-PHAU-THUAT-TAI-BVAG-2004.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *