Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2011 / Nhân một trường hợp vết thương vùng cổ do vật sắc nhọn đâm xuyên thủng động mạch cảnh trong

Nhân một trường hợp vết thương vùng cổ do vật sắc nhọn đâm xuyên thủng động mạch cảnh trong

NHAN-1-TRUONG-HOP-VET-THUONG-VUNG-CO-DO-VAT-SAC-NHON-DAM-XUYEN-THUNG-DONG-MACH-CANH-TRONG.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *