Home / Hội nghị khoa học / Nghiên cứu / Nhân một trường hợp tắc mạch mạc treo tràng trên điều trị thành công

Nhân một trường hợp tắc mạch mạc treo tràng trên điều trị thành công

NHyEN_MoT_TRNG_HP_TC_MZCH_MZC_TREO.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.