Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2016 / Nhân một trường hợp phẫu thuật mở sọ giải áp thành công trên bệnh nhân nhồi máu não diện rộng

Nhân một trường hợp phẫu thuật mở sọ giải áp thành công trên bệnh nhân nhồi máu não diện rộng

9-nhan-mot-truong-hop-phau-thuat-mo-so-giai-ap-thanh-cong-tren-benh-nhan-nhoi-mau-nao-dien-rong