Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2012 / Nhân một trường hợp nhồi máu cơ tim cấp ở bệnh nhân rất trẻ

Nhân một trường hợp nhồi máu cơ tim cấp ở bệnh nhân rất trẻ

Phạm Chí Hiền và Trần Thanh Hải

NHAN-1-TRUONG-HOP-NHOI-MAU-CO-TIM-O-NGUOI-TRE.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *