Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2009 / Nhân một trường hợp hiếm gặp răng mọc lạc chỗ trong xoang sàng

Nhân một trường hợp hiếm gặp răng mọc lạc chỗ trong xoang sàng

NHAN-1-TRUONG-HOP-HIEM-GAP-RANG-MOC-LAC-CHO-TRONG-XOANG-SANG.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *