Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2010 / Nhân một trường hợp hiếm gặp dị vật cá rô vùng họng trẻ em

Nhân một trường hợp hiếm gặp dị vật cá rô vùng họng trẻ em

NHAN-1-TRUONG-HOP-HIEM-GAP-DI-VAT-CA-RO-VUNG-HONG-TRE-EM.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.