Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2012 / Nhân một trường hợp điều trị chăm sóc bệnh nhân bị rắn cạp nia cắn thành công

Nhân một trường hợp điều trị chăm sóc bệnh nhân bị rắn cạp nia cắn thành công

Chuyên đề điều dưỡng: Nguyễn Văn Sinh, khoa HSCC

NHAN-1-TRUONG-HOP-DIEU-TRI-CHAM-SOC-BN-BI-RAN-CAP-NIA-CAN-THANH-CONG.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.