Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2009 / Nhân hai trường hợp nhồi máu cơ tim cấp có st chênh lên được điều trị bằng tenecteplase

Nhân hai trường hợp nhồi máu cơ tim cấp có st chênh lên được điều trị bằng tenecteplase

NHAN-2-TRUONG-HOP-NHOI-MAU-CO-TIM-CAP-CO-ST-CHENH-LEN-DUOC-DIEU-TRI-BANG-TENECTEPLASE.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *