Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2012 / Nhân hai trường hợp hội chứng fahr phát hiện tại khoa nội thần kinh bệnh viện an giang

Nhân hai trường hợp hội chứng fahr phát hiện tại khoa nội thần kinh bệnh viện an giang

Mai Nhật Quang và Nguyễn Trọng Tân

NHAN-2-TRUONG-HOP-HOI-CHUNG-FAHR-PHAT-HIEN-TAI-KHOA-NOI-TK-BVAG.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *