Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2011 / Nhận định một số yếu tố nguy cơ đái tháo đường tip 2 chưa được chẩn đoán

Nhận định một số yếu tố nguy cơ đái tháo đường tip 2 chưa được chẩn đoán

NHAN-DINH-MOT-SO-YEU-TO-NGUY-CO-DAI-THAO-DUONG-TIP-2-CHUA-DUOC-CHAN-DOAN.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *