Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2003 / Nhân 7 trường hợp tổn thương động mạch buồng trứng phải

Nhân 7 trường hợp tổn thương động mạch buồng trứng phải

NHAN-7-TRUONG-HOP-TON-THUONG-DONG-MACH-BUONG-TRUNG-PHAI.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *