Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2010 / Nhân 20 trường hợp ngộ độc abamectin được điều trị tại khoa hồi sức tích cực bệnh viện an giang

Nhân 20 trường hợp ngộ độc abamectin được điều trị tại khoa hồi sức tích cực bệnh viện an giang

NHAN-20-TRUONG-HOP-NGO-DOC-ABAMECTIN-DUOC-DIEU-TRI-TAI-KHOA-HSTC-BVAG.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.