Nhân 2 trường hợp lọc máu liên tục trong viêm tụy cấp nặng tại khoa hồi sức bệnh viện An Giang

Lê Hồ Tiến Phương và Nguyễn Nhơn Hòa

NHAN-2-TRUONG-HOP-LOC-MAU-LIEN-TUC-TRONG-VIEM-TUY-CAP-NANG-TAI-KHOA-HS-BVAG.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.