Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2006 / Nhân 1 trường hợp tắc ruột sơ sinh do thoát vị qua lỗ dị dạng (mạc treo túi meckel)

Nhân 1 trường hợp tắc ruột sơ sinh do thoát vị qua lỗ dị dạng (mạc treo túi meckel)

NHAN-1-TRUONG-HOP-TAC-RUOT-SO-SINH-DO-THOAT-VI-QUA-LO-DI-DANG.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *