Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2012 / Nguyên nhân, phân loại và kết quả phẫu thuật chấn thương sọ não tại bệnh viện an giang

Nguyên nhân, phân loại và kết quả phẫu thuật chấn thương sọ não tại bệnh viện an giang

Lê Tấn Nẫm và Nguyễn Minh Tâm

NGUYEN-NHAN—PHAN-LOAI-VA-KET-QUA-PHAU-THUAT-CHAN-THUONG-SO-NAO-TAI-BVAG.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *