Nguyên nhân, phân loại và kết quả phẫu thuật chấn thương sọ não tại bệnh viện An Giang

Lê Tấn Nẫm và Nguyễn Minh Tâm

NGUYEN-NHAN—PHAN-LOAI-VA-KET-QUA-PHAU-THUAT-CHAN-THUONG-SO-NAO-TAI-BVAG.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.