Nguy cơ tử vong ở người sử dụng thuốc ức chế bơm proton

Nguy cơ tử vong ở người sử dụng thuốc ức chế bơm proton: Một nghiên cứu đoàn hệ.

Risk of death among users of Proton Pump Inhibitors: a longitudinal observational cohort study of United States veterans.

 

Yan Xie1, Benjamin Bowe1, Tingting Li1,2, Hong Xian1,3, Yan Yan1,4,

Ziyad Al-Aly1,2,5,6

Http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

Http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2016-015735

Tóm tắt

Mục tiêu

Thuốc ức chế bơm proton (PPIs) được sử dụng rộng rãi, và việc sử dụng chúng có liên quan đến tăng nguy cơ các tác dụng phụ. Tuy nhiên, liệu việc sử dụng PPI có liên quan đến nguy cơ tử vong. Chúng tôi thực hiện nghiên cứu này nhằm kiểm tra sự liên quan giữa sử dụng PPI và nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân.

Thiết kế

Nghiên cứu đoàn hệ

Nơi nghiên cứu

Cựu chiến binh Hoa Kỳ.

Những người tham gia

Nhiên cứu đoàn hệ gồm những người dùng mới sử dụng PPI hoặc kháng thụ thể H2 (H2 blockers) (n = 349 312); Các nhóm nghiên cứu bổ sung bao gồm PPI so với không có PPI (n = 3 288 092) và PPI so với không có PPI và không có kháng thụ thể H2 (n = 2 887 030).

Kết cục chính

Nguy cơ tử vong.

Kết quả Trong thời gian theo dõi trung bình 5,71 năm (IQR 5.11-6.37), sử dụng PPI có liên quan đến tăng nguy cơ tử vong với dùng thuốc chẹn H2 (HR 1,25, CI 1,23 đến 1,28). Nguy cơ tử vong tăng lên khi có sử dụng PPI so với không có PPI (HR 1.15, CI 1.14 đến 1.15), và sử dụng PPI so với không có thuốc PPI và không có kháng thụ thể H2 (HR 1.23, CI 1.22 đến 1.24). Nguy cơ tử vong do sử dụng PPI tăng lên ở những người không có bệnh lý tiêu hóa: PPI so với kháng thụ thể H2 (HR 1.24, CI 1.21 đến 1.27), sử dụng PPI so với không có PPI (HR 1.19, CI 1.18 đến 1.20) và PPI so với không có PPI và không có kháng thụ thể H2 (HR 1,22, CI 1,21 đến 1,23). Trong số những người sử dụng PPI mới, có sự liên kết chặt chẽ giữa thời gian sử dụng và nguy cơ tử vong.

Kết luận

Các kết quả cho thấy có nguy cơ tử vong cao ở người sử dụng PPI; nguy cơ cũng tăng lên ở những người không có bệnh lý đường tiêu hóa và thời gian sử dụng kéo dài. Cần hạn chế sử dụng và thời gian sử dụng PPI.

Người dịch: Bs Phạm Ngọc Trung

.

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)