Nghiên cứu quan sát tiến cứu so sánh 3 phác đồ điều trị kháng sinh khác nhau ở những bệnh nhân nhiễm khuẩn do clostridium difficile.

Antimicrob Agents Chemother. 2012 Apr;56(4):1974-8. doi: 10.1128/AAC.05647-11. Epub 2012 Jan 17.

Prospective observational study comparing three different treatment regimes in patients with Clostridium difficile infection.

Wenisch JMSchmid DKuo HWAllerberger FMichl VTesik PTucek GLaferl HWenisch C.

Source: Department of Medicine, Division of Infectious Diseases and Tropical Medicine, Medical University of Vienna, Vienna, Austria.

Tóm tắt

Trong bệnh viện, nghiên cứu thuần tập tiến cứu, ảnh hưởng của 3 phác đồ điều trị chuẩn cho bệnh nhân nhiễm Clostridium difficile (CDI) mức độ nhẹ, uống (u) metronidazole 500 mg 3 lần / ngày, tiêm tĩnh mạch (TTM) metronidazole 500 mg 3lần / ngày, và vancomycin uống (u) mức 250 mg 4 lần / ngày. So sánh nguy cơ xảy ra biến chứng, di chứng, và tất cả các nguyên nhân tử vong trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu điều trị. Sự khác biệt về tỷ lệ các kết quả này được thử bằng test khi bình phương hoặc Fisher. Sử dụng mô hình hồi quy Poisson để kiểm soát cácyếu tố gây nhiễu có thể có như giới tính, tuổi và mức độ nghiêm trọng của bệnh đi kèm theo phân loại Charlson. Tỷ lệ tử vong cao nhất được quan sát thấy trong nhóm metronidazole TTM, với tỷ lệ tử vong 38,1% (16/42) so với tỷ lệ tử vong là 7,4% (9/121) trong nhóm  metronidazole (u) và 9,5 % (4/42) trong nhóm vancomycin (u)(p <0,001). Sau khi điều chỉnh cho các ảnh hưởng có thể có của tuổi, giới tính (> 65 tuổi), và mức độ nghiêm trọng của bệnh đi kèm, nguy cơ tương đối của kết cụctử vong 30 ngày cho bệnh nhân điều trị metronidazole TTM là 4.3 (95% KTC = 1,92- 10; p <0,0001) so với bệnh nhân được điều trị với metronidazole (u) và 4,0 (95%KTC = 1,31 – 5,0; p <0,015) so với các bệnh nhân được điều trị với vancomycinuống. Không có khác biệt đáng kể trong nguy cơ biến chứng giữa ba nhóm điều trị. Nghiên cứu này đưa ra giả thuyết rằng điều trị với metronidazole truyền tĩnh mạch thì  không tốt bằng so với metronidazole và vancomycin dùng bằng đường uống.

Người dịch: BS Trung, khoa ICU, BV An giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)