Nghiên cứu ngẫu nhiên có kiểm chứng so sánh điều trị statin sớm so với điều trì hoãn ở bệnh nhân đột quị thiếu máu não cấp: nghiên cứu assort.

Randomized Controlled Trial of Early Versus Delayed Statin Therapy in Patients With Acute Ischemic Stroke: ASSORT Trial.

Yoshimura SUchida KDaimon TTakashima RKimura KMorimoto TASSORT Trial Investigator.

https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.117.017623

Stroke. 2017;STROKEAHA.117.017623 Originally published October 13, 2017

Tóm tắt

ĐẶT VẤN ĐỀ VÀ MỤC ĐÍCH

Một số nghiên cứu gợi ý sử dụng statin trong thời gian nằm viện có liên quan đến kết cục tàn tật tốt hơn ở bệnh nhân đột qụi thiếu máu cục bộ, nhưng chỉ một số nghiên cứu ngẫu nhiên có kiểm chứng nhỏ.

PHƯƠNG PHÁP

Chúng tôi đã kết nối đa trung tâm, mở, ngẫu nhiên có kiểm chứng ở bệnh nhân đột quị thiếu máu cục bộ trong 11 bệnh viện ở Nhật Bản. Bệnh nhân đột quị thiếu máu cấp và rối loạn lipid máu ngẫu nhiên nhận điều trị statin trong vòng 24 giờ sau khi nhập viện ở nhóm sớm hoặc vào ngày thứ bảy ở nhóm trì hoãn, theo tỷ lệ 1: 1. Statins được dùng trong 12 tuần. Kết cục chính là đánh giá khuyết tật của bệnh nhân bằng thang điểm Rankin sửa đổi ở thời điểm 90 ngày.

KẾT QUẢ

Tổng cộng 257 bệnh nhân được phân nhóm ngẫu nhiên và phân tích (nhóm sớm 131, trễ 126). Ở thời điểm 90 ngày, điểm Rankin sửa đổi không khác biệt giữa các nhóm (p = 0,68), và odds chung điều chỉnh của nhóm statins sớm là 0,84 (khoảng tin cậy 95%, 0,53-1,3, p = 0,46) so với nhóm trì hoãn statin. Đã có 3 ca tử vong ở thời điểm 90 ngày (2 ở nhóm sớm, 1 ở nhóm bị trì hoãn) vì bệnh ác tính. Đột quị tái phát ở 9 bệnh nhân (6,9%) ở nhóm điều trị sớm và 5 bệnh nhân (4,0%) ở nhóm trì hoãn. Dữ liệu an toàn là tương tự giữa 02 nhóm.

KẾT LUẬN

Nghiên cứu ngẫu nhiên của chúng tôi liên quan đến đột quị thiếu máu não cấp và rối loạn lipid máu không cho thấy bất kỳ ưu thế nào của điều trị statin sớm trong vòng 24 giờ sau khi nhập viện so với điều trị statin trì hoãn 7 ngày sau khi nhập viện để làm giảm mức độ tàn tật ở thời điểm 90 ngày sau khi khởi phát.

Người dịch: Ths.BS Mai Nhật Quang, trưởng khoa Nội thần kinh

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)