Home / Hội nghị khoa học / Nghiên cứu / Nghiên cứu hình ảnh siêu âm khớp bàn ngón chân i trong bệnh gút

Nghiên cứu hình ảnh siêu âm khớp bàn ngón chân i trong bệnh gút

nghien-cuu-hinh-anh-sieu-am-khop-ban-ngon-chan.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *