Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2012 / Nên thử máu vào thời điểm nào để chẩn đoán sớm bệnh sốt xuất huyết dengue

Nên thử máu vào thời điểm nào để chẩn đoán sớm bệnh sốt xuất huyết dengue

Nguyễn Ngọc Rạng và Huỳnh Thị Mỹ Thanh

NEN-THU-MAU-VAO-THOI-DIEM-NAO-DE-CHAN-DOAN-SOM-BENH-SXH-DENGUE.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *