Home / Tin tức / Thông tin y khoa / Tay chân miệng + sxh / N-ACETYLCYSTEIN ĐIỀU TRỊ CHO TRẺ EM MẮC SỐT XUẤT HUYẾT VỚI BIẾN CHỨNG SUY GAN CẤP

N-ACETYLCYSTEIN ĐIỀU TRỊ CHO TRẺ EM MẮC SỐT XUẤT HUYẾT VỚI BIẾN CHỨNG SUY GAN CẤP

Ceylon Med J. 2013 Jun;58(2):80-2. doi: 10.4038/cmj.v58i2.5684.

N-acetylcysteine in children with acute liver failure complicating dengue viral infection.

Senanayake MPJayamanne MDKankananarachchi I.

Source: Department of Paediatrics, Faculty of Medicine, University of Colombo, Sri Lanka. manouri.senanayake@gmail.com.

Mục tiêu:

Mô tả kết cục điều trị bằng N-acetylcysteine ​​(NAC) cho 7 bệnh nhân Sốt xuất huyết (SXHD) với biến chứng suy gan cấp không do paracetamon.

Phương pháp:

Hồi cứu, phân tích kết cục lâm sàng và sinh hóa các bệnh án của trẻ em bị SXHD nặng với biến chứng suy gan cấp không do paracetamon được điều trị với NAC.

Kết quả:

Bảy trẻ bệnh từ 6 tháng đến 12 tuổi, thoát huyết tương và suy tuần hoàn với biến chứng suy gan cấp, trong đó có 3 trẻ bệnh bị sốc kéo dài trước khi nhập viện. NAC được truyền (100 mg / kg) ngay sau khi suy gan cấp được chẩn đoán dựa vào thang điểm glasgow thấp, transaminase tăng và prothrombin / INR kéo dài ​​. Tất cả các bệnh nhân đều phục hồi hoàn toàn về lâm sàng và sinh hóa.

Kết luận:

Truyền sớm N-Acetylcystein cho trẻ mắc SXHD nặng với biến chứng suy gan cấp cho kết cục điều trị tốt.

Người dịch: BS Rạng, bvag.com.vn

About Hoàng Thông

Check Also

HAI TRƯỜNG HỢP BỆNH TAY CHÂN MIỆNG SANG THƯƠNG Ở VÙNG DA ĐẦU.

Two Cases of Hand, Foot, and Mouth Disease Involving the Scalp

Ann Sophie Lønnberg1, Jesper Elberling1, Thea K. Fischer2 and Lone Skov1

1Department of Dermato-Allergology, Gentofte Hospital, University of Copenhagen, Niels Andersens Vej 65, DK-2900 Copenhagen, and 2Department of Virology, Statens Serum Institut, Copenhagen, Denmark. E-mail: lone.skov.02@regionh.dk

Accepted September 24, 2012. Acta Derm Venereol 93

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.