Muối ưu trương và tác động của nó đối với áp lực nội sọ áp lực tưới máu não, và áp lực oxy mô não

Neurosurgery. 2009 Dec;65(6):1035-41; discussion 1041-2. doi: 10.1227/01.NEU.0000359533.16214.04.

Hypertonic saline and its effect on intracranial pressure, cerebral perfusion pressure, and brain tissue oxygen.

Rockswold GLSolid CAParedes-Andrade ERockswold SBJancik JTQuickel RR.

Source: Division of Neurosurgery, Department of Surgery, Hennepin County Medical Center, Minneapolis, Minnesota 55415, USA.

MỤC TIÊU:

Muối ưu trương nổi bật lên như là một chất thẩm thấu có hiệu quả trong việc kiểm soát tăng áp lực nội sọ (ICP) cấp tính trong tổn thương não nặng  do chấn thương. Nghiên cứu nầy xem xét hiệu quả của nó lên áp lực nội sọ, áp lực tưới máu não (CPP), và áp lực oxy  mô não (PbtO2)

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:

25  bệnh nhân bị tổn thương não nặng do chấn thương được chọn theo tuần tự, được điều trị với dung dịch muối ưu trương 23,4 % khi áp lực nội sọ gia tăng . Các catheter thăm dò  được đặt trong bán cầu não không bị tổn thương, và trị số về áp lực nội sọ, huyết áp động mạch trung bình, áp lực tưới máu não và áp lực oxy mô não được ghi nhận mỗi giờ. 30 ml dung dịch Nacl 23,4% được truyền trong vòng 15 phút cho bệnh nhân bị  tăng áp lực nội sọ, khi được xác định áp lực nội sọ tăng cao hơn 20 mm Hg. Có 21 bệnh nhân nam và 4 bệnh nhân nữ, từ 16 tuổi đến 64 tuổi được thu nhận. Điểm  hôn mê trung bình theo thang điểm Glasgow  là 5,7.

KẾT QUẢ:

Trị số trung bình trước điều trị của áp lực nội sọ là 25,9 mmHg và áp lực oxy mô não là 32 mm Hg. Mức áp lực nội sọ giảm trung bình được 8,3 mm Hg (P < 0,0001), và áp lực oxy mô não tăng lên 3,1 mm Hg. Có trường hợp áp lực nội sọ cao hơn 31 mm Hg giảm được 14,2 mm Hg (P < 0,01). Trị số áp lực tưới máu não trung bình trước điều trị, thấp hơn 70 mm Hg, được tăng thêm trung bình 6 mm Hg (P < 0,0001). Không có biến chứng nào xảy ra trong quá trình điều trị, ngoại trừ các bất thường về điện giải và hóa học. Tại thời điểm 6 tháng sau chấn thương, tỷ lệ tử vong là 28 %, với 48 % bệnh nhân có kết cục điều trị tốt dựa trên thang điểm kết cục Glasgow (biến nhị phân)

KẾT LUẬN:

Dung dịch muối ưu trương được xem như là một thuốc đơn trị liệu làm giảm áp nội sọ, và làm tăng áp lực tưới máu não và tăng áp lực oxy mô não ở những bệnh nhân bị tổn thương não nặng do chấn thương. Với những bệnh nhân có áp lực nội sọ  cao hơn trị số áp lực nội sọ cơ bản và những bệnh nhân có áp lực tưới máu não thấp hơn áp lực cơ bản, sẽ có đáp ứng với dung dịch muối ưu trương có ý nghĩa hơn.

Người dịch: BS. Lê Tấn Nẫm, khoa CTCH, BV An giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)