Một tổng quan hệ thống về liên quan giữa viêm tai giữa và trào ngược dạ dày thực quản

Association between otitis media and gastroesophageal reflux: a systematic review.

Otolaryngol Head Neck Surg. 2012 Mar;146(3):345-52. Epub 2011 Dec 9.

Miura MSMascaro MRosenfeld RM.

Source: Universidade Federal de Ciencias da Saude de Porto Alegre, Brazil. mmiura.voy@terra.com.br

Mục đích: Tổng quan hệ thống liên quan giữa viêm tai giữa và trào ngược dạ dày thực quản/hầu thanh quản ở trẻ em

Nguồn dữ liệu: Thư viện cochran, MEDLINE(1966-tháng 12-2011), AMBASE (1974- tháng 12-2011), hội nghị quốc tế những tiến bộ gần đây về viêm tai giữa và danh sách tài liệu tham khảo của các bài báo chọn lọc liên quan.

Phương pháp đánh giá: Thu thập dữ liệu có kế hoạch các nghiên cứu trên trẻ em với viêm tai giữa (VTG) mạn có xuất tiết hoặc đợt cấp của VTG tái phát. Đánh giá sự trào ngược dạ dày thực quản/hầu thanh quản, lượng pepsin/pepsinogen trong tai giữa và việc điều trị trào ngược ở các đối tượng này.

Kết quả: 242 nghiên cứu ban đầu,15 nghiên cứu đáp ứng các tiêu chí. Các tác giả nhận thấy tỉ lệ trung bình bệnh trào ngược dạ dày thực quản ở trẻ em với VTG mạn xuất tiết là 48.4% (khoảng: 17.6%-64%) và đợt cấp VTG tái phát ở trẻ em là 62.9% (khoảng: 61.5-64.3%). Tỉ lệ trung bình của trào ngược thực quản- hầu ở trẻ em bị VTG là 48.6% (khỏang: 27.3-70.6%). Tỉ lệ hiện diện pepsin/pepsinogen trong VTG là 85.3% (khoảng: 60-100%) và hoạt động của enzyme là 34.2% (khoảng: 14.5-73%)

Hai thử nghiệm ngẫu nhiên cho thấy không có lợi ích sau khi điều trị trào ngược 3 tháng, với tỉ lệ khác biệt tuyệt đối là 0.23 (KTC 95%: 0.023-0.42) và 0.13(KTC 95%: -0.086-0.34). Báo cáo về tác dụng phụ của thuốc thường ít hoặc không ghi nhận trong hầu hết các nghiên cứu.

Kết luận: Tỉ lệ bệnh trào ngược dạ dày thực quản ở trẻ em bị VTG mạn xuất tiết và đợt cấp tái phát của VTG có thể cao hơn tỉ lệ chung ở trẻ em. Sự hiện diện của pepsin/pepsinogen trong tai giữa có thể liên quan đến trào ngược sinh lý. Liên quan nhân quả giữa pepsin/pepsinogen trong tai giữa và VTG là chưa rõ ràng. Điều trị trào ngược cho bệnh nhân VTG có thể không được tán thành trên cơ sở của nghiên cứu này.

Người dịch: BS Lâm- Khoa KB, Bệnh viện An Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)