Một thử nghiệm ngẫu nhiên, mù đôi, có đối chứng so sánh rifaximin kết hợp lactulose với lactulose đơn thuần trong điều trị bệnh não gan toàn phát.

 

A randomized, double-blind, controlled trial comparing rifaximin plus lactulose with lactulose alone in treatment of overt hepatic encephalopathy.

Sharma BC1Sharma PLunia MKSrivastava SGoyal RSarin SK.

Am J Gastroenterol. 2013 Sep;108(9):1458-63. doi: 10.1038/ajg.2013.219. Epub 2013 Jul 23.

Tóm tắt

MỤC TIÊU

Bệnh não do gan (HE) có tiên lượng xấu trong xơ gan. Các thuốc sử dụng trongđiều trị bệnh não do gan đầu tiên đều hướng đến làm giảm nồng độ ammonia máu. Rifaximine và lactulose cho thấy có hiệu quả trong HE. Chúng tôi đánh giá tính hiệu quả và tính an toàn của Rifaximine và lactulose với lactulose đơn độc trong điều trị HE toàn phát.

PHƯƠNG PHÁP

Trong thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên, có đối chứng, mù đôi, tiền cứu này, 120 bệnh nhân HE được sắp ngẫu nhiên thành hai nhóm: nhóm A (lactulose cộng với rifaximine 1200 mg/ngày, n=63), và nhóm B (lactulose, n=57, cộng với giả dược). Kết cục chính là sự hồi phục hoàn toàn của HE và kết cục phụ là tỉ lệ tử vong và thời gian nằm viện.

KẾT QUẢ

Toàn bộ 120 BN đã được đưa vào nghiên cứu (tuổi trung bình 39.4±9.6 tuổi, nam /nữ 89:31). Có 37 (30.8%) BN xơ gan Child-Turcotte-Pugh (CTP) class B và 83 (69.2%) là xơ gan CTP class C. Điểm CTP trung bình là 9.7±2.8 và điểm MELD (model for end-stage liver disease) là 24.6±4.2. Lúc nhập viện, 22 BN (18.3%) là grade 2, 40 (33.3%) là grade 3, và 58 (48.3%) là grade 4 HE. Trong những BN này, 48 (76%) trong nhóm A so sánh với 29 (50.8%) trong nhóm B có hồi phục hoàn toàn HE (P<0.004). Tỉ lệ tử vong giảm đáng kể sau điều trị bằng rifaximine kết hợp với lactulose khi so với lactulose cộng với giả dược (23.8% vs. 49.1%, p<0.05). Giảm tử vong đáng kể trong nhóm B do nguyên nhân nhiễm trùng (nhóm A vs nhóm B: 7:17, p=0.01); trong khi đó, tử vong do xuất huyết tiêu hóa thì không có sự khác biệt giữa hai nhóm (nhóm A vs. nhóm p B: 4:4, p=nonsignificant (NS); tử vong do hội chứng gan thận cũng vậy (nhóm A vs. nhóm B: 4:7, p=NS). Những bệnh nhân được điều trị bằng rifaximine cộng với lactulose có thời gian nằm viện ngắn hơn (5.8±3.4 vs. 8.2±4.6 days, p=0.001).

KẾT LUẬN

Kết hợp lactulose với rifaximine thì có hiệu quả hơn lactulose đơn độc trong điều trị bệnh não do gan toàn phát.

Người dịch: BS.CKII Lâm Võ Hùng, Trưởng khoa Tiêu hóa – Huyết học

 

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)