Một phân tích tổng hợp về uống rượu và nguy cơ ung thư dạ dày

Ann Oncol. 2012 Jan;23(1):28-36. Epub 2011 May 2.

A meta-analysis on alcohol drinking and gastric cancer risk.

Tramacere INegri EPelucchi CBagnardi VRota MScotti LIslami FCorrao GLa Vecchia CBoffetta P.

Source: Department of Epidemiology, Mario Negri Institute for Pharmacological Research,Milan,Italy.

Đặt vấn đề: Mối liên quan giữa uống rượu và nguy cơ ung thư dạ dày là một câu hỏi mở. Để cung cấp xác định sự liên quan giữa liều lượng rượu uống và nguy cơ ung thư dạ dày, chúng tôi tiến hành phân tích tổng hợp này.

 

Bệnh nhân và phương pháp: Chúng tôi tìm kiếm trên PubMed các bài báo công bố đến tháng sáu năm 2010 gồm: 40 nghiên cứu bệnh-chứng, 15 nghiên cứu đoàn hệ, tổng cộng có 34 557 trường hợp ung thư dạ dày. Dùng phân tích tổng hợp với mô hình ảnh hưởng biến thiên và tìm các liên quan và dùng mô hình hồi qui không tuyến tích để phân tích giữa liều và nguy cơ.

Kết quả: So với người không uống, nguy cơ tương đối gộp (pooled RR) là 1,07 [khoảng tin cậy 95% (KTC): 1,01-1,13] đối với người uống rượu vừa và 1.20 (KTC 95%: 1,01-1,44) cho người uống rượu nhiều (≥ 4 ly mỗi ngày). RR gộp dường như cao hơn cho ung thư dạ dày không ở vùng tâm vi (noncardia) (RR nghiện rượu nặng = 1,17, KTC 95%: 0,78-1,75) so với ung thư dạ dày ở vùng tâm vị (RR = 0,99, KTC 95%: 0,67-1,47) . Mô hình phân tích giữa nguy cơ và liều ước tính RR là 0,95 (KTC 95%: 0,91-0,99) với liều 10 g/ngày và 1,14 (KTC 95%:1,08-1,21) với liều 50 g/ngày.

Kết luận: Phân tích tổng hợp này cung cấp bằng chứng xác định cho thấy không có sự liên hệ giữa uống rượu mức vừa phải và nguy cơ ung thư dạ dày. Tuy nhiên, có sự liên hệ dương khi uống rượu với lượng nhiều.

Người dịch: BS Rạng, bvag.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)