Một phân tích tổng hợp về rượu vang, bia và bệnh tim mạch

Pathophysiol Haemost Thromb. 2002 Sep-Dec;32(5-6):353-5.

A meta-analysis of studies on wine and beer and cardiovascular disease.

de Gaetano GDi Castelnuovo ARotondo SIacoviello LDonati MB. Center for High Technology Research and Education in Biomedical Sciences,CatholicUniversity, 86100Campobasso,Italy. degaetano@cotir.it

Nhiều nghiên cứu (NC) dịch tễ học đã đánh giá các thức uống có cồn khác nhau có khả năng bảo vệ bệnh tim mạch. Dùng phương pháp phân tích phương sai tổng quát và mô hình tương thích để gộp các dữ liệu từ 26 NC ước lượng định lượng của nguy cơ tim mạch với các loại thức uống có cồn. Từ 13 NC gồm 209.418 người, nguy cơ tương đối (RR) bệnh tim mạch ở người uống rượu vang so với người không uống là 0.68 (95% CI: 0.59-0.77).  Từ 10 NC gồm 176.042 người , có bằng chứng chặt chẽ về sự tương quan dạng J giữa nguy cơ tim mạch và liều lượng rượu vang được uống. Có sự tương quan nghịch có ý nghĩa thống kê với liều lượng 150 ml rượu vang mỗi ngày. RR chung của từ 15 NC gồm 208.306 người uống bia lượng trung bình là 0.78 (95% CI: 0.70-0.86). Tuy nhiên sự tương quan không có ý nghĩa thống kê khi phân tích tổng hợp 7 NC khác gồm 136.382 người.

Kết quả phân tích này cho thấy có sự tương quan nghịch giữa uống rượu vang lượng ít và vừa với nguy cơ bệnh tim mạch. Tương tự nhận thấy có sự tương quan nghịch nhẹ giữa uống bia và nguy cơ tim mạch. Tuy nhiên, đối với người uống bia rất khó diễn dịch vì không có sự tương quan có ý nghĩa giữa liều lượng bia khác nhau và nguy cơ tim mạch.

**Phụ chú người dịch: uống rượu vang < 150ml/ngày làm giảm nguy cơ tim mạch, nhưng uống bia thi chưa xác định

Người dịch: BS Rạng – BVĐKTAG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)