Một phân tích tổng hợp hiệu quả của statin ở phụ nữ so với nam

Meta-analysis of statin effects in women versus men.

J Am Coll Cardiol. 2012 Feb 7;59(6):572-82.

Kostis WJCheng JQDobrzynski JMCabrera JKostis JB.

Source: Cardiology Division, Massachusetts GeneralHospital, HarvardMedicalSchool, 55 Fruit Street, Boston, MA02114, USA. wkostis@partners.org

Mục tiêu: Mục đích của nghiên cứu này là đánh giá tác dụng của statin làm giảm biến cố tim mạch ở phụ nữ và nam giới.

Đặt vấn đề: Tổng quan những dữ liệu được  công bố đề nghị rằng stastin có thể không có hiệu quả ở phụ nữ như nam giới trong việc làm giảm các biến cố tim mạch

Phương pháp: Tìm những dữ  liệu được  công bố  và liên hệ với nhà nghiên cứu xác định 18 thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên(RCTs) của statin với kết cục chuyên biệt giới tính (N=141,235 với 40275 nữ và 21468 biến cố tim mạch).  OR và khoảng tinh cậy 95% cho các biến cố tim mạch được tính toán cho nam và nữ một cách riêng biệt với mô hình phân tích tổng hợp ảnh hưởng ngẫu nhiên.

Kết quả: Những người dùng statin có tần suất biến cố tim mạch thấp hơn so với nhóm chứng (có 4 nghiên cứu dùng statin, 11 nghiên cứu dùng giả dược, chăm sóc thông thường trong 3 nghiên cứu) và tương tự  ở nam và nữ (OR lần lượt là 0,81, khoảng tin cậy 95% : 0,75-0,89;p<0,0001 và OR:0,77, khoảng tin cậy 95%:0,71-0,83,p<0,0001). Lợi ích của statin có ý nghĩa thống kê cho cả hai giới, bất chấp loại đối chứng, nguy cơ cơ bản, hoặc điểm kết thúc và dự phòng cả nguyên phát và thứ phát. Tử vong với mọi nguyên nhân đều thấp hơn khi với điều trị statin ở cả nam và nữ và không có tương tác giữa nam và nữ (p=0,445)

Kết luận: Điều trị statin làm giảm  đáng kể biến cố tim mạch và mọi nguyên nhân tử vong ở cả nam và nữ. Điều trị statin nên chỉ định cho cả 2 giới.

Người dịch: BS Lâm, khoa KB, BV An Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)